Maszyna wspomagająca montaż

Maszyna używana w procesach montażu rozłączników średniego napięcia

Klient:

Branża energetyczna

Lokalizacja:

Polska

Usługa:

Budowa maszyny

Udostępnij:

Opis projektu

Projekt polegał na wykonaniu maszyny wspomagającej montaż komponentów rozłącznika rozdzielni średniego napięcia.

Celem maszyny jest poprawa jakości montażu rozłącznika poprzez wspomaganie operatora w pozycjonowaniu części oraz zadaniu zmiany orientacji ramy na której te elementy były montowane. Maszyna jest zasilana energią elektryczną oraz sprężonym powietrzem.

Portfolio picture
Portfolio picture
Portfolio picture
Portfolio picture
Portfolio picture
Portfolio picture

Rozwiązanie

Maszyna ma możliwość łatwej relokacji ze względu na zainstalowane koła transportowe. Ponieważ operator pracuje dookoła maszyny, a także możliwość relokacji, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz brak konieczności ingerencji w infrastrukturę w przypadku relokacji, na maszynie wykorzystano dwa skanery bezpieczeństwa KEYENCE. Skanery bezpieczeństwa nadzorują strefę pracy maszyny 360˚. W trakcie ruchu elementów maszyny, operator musi się wycofać na bezpieczną odległość, oraz aktywować kolejne kroki cyklu pracy maszyny.

Bezpieczeństwo

Maszyna została wyposażona w układ bezpieczeństwa zapewniający bezpieczną obsługę oraz serwis. Do maszyny dostarczono pełną wymaganą prawnie dokumentację. Maszynę wykonano zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Dostarczona maszyna została oznakowana znakiem CE oraz dostarczono podpisaną Deklarację Zgodności WE, gdzie zadeklarowane zostanie spełnienie wszystkich wymagań zasadniczych dyrektyw szczegółowych mających zastosowanie do tej maszyny. Całość projektu zrealizowano uwzględniając wymagania norm zharmonizowanych z dyrektywami mającymi zastosowanie.

Technologie

  • Sterownik PLC SIMENS S7-1214FC wraz z modułami bezpieczeństwa
  • Sterowanie bezprzewodowe TELE RADIO TG-T9-1
  • Skanery bezpieczeństwa KEYENCE SZ-16V
  • Pneumatyka SMC
  • Hamulce pneumatyczne ZIMMER RBPS2500-A

Ciekawostka

W maszynie zastosowaliśmy dwa nowatorskie rozwiązania:

  • Hamulce pneumatyczne ZIMMER zabezpieczające obrót ramy przy zaniku zasilania
  • Sterowanie bezprzewodowe z pilota TELE RADIO, wraz z przyciskiem zatrzymania awaryjnego spełniającego poziom bezpieczeństwa PL=e

Chcesz porozmawiać o tym projekcie?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku