W biznesie stawiamy na uczciwość

Relacje biznesowe

CUBE SYSTEMS Sp. z o.o. buduje swoją pozycję rynkową oraz zaufanie partnerów biznesowych, realizując usługi w najwyższej dostępnej na rynku jakości. Kładziemy nacisk na zgodność z wymogami technicznymi. Zrównoważony rozwój firmy jest gwarancją długoterminowego funkcjonowania dzięki zaufaniu naszych klientów.
W relacjach biznesowych wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani stosować się do przepisów prawa i zasad etyki biznesu, które zostały zawarte w Kodeksie postępowania firmy CUBE SYSTEMS. Dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu uczciwej konkurencji. Nie oferujemy ani nie przyjmujemy żadnych nienależnych korzyści zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Wdrożyliśmy zasady postępowania zapobiegające konfliktom interesów. Gwarantujemy równe traktowanie partnerów biznesowych. Kryteria wyboru dostawców i podwykonawców są obiektywne, bezstronne i jednoznaczne. Od naszych partnerów oczekujemy rzetelności, kwalifikacji niezbędnych do realizowania zamówień w najwyższej jakości, bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz poszanowania środowiska naturalnego i jego zasobów.

Wróć do początku