Maszyna zawsze sprawnaModernizacje i dostosowanie

Oferujemy Państwu modernizację parku maszynowego. Wykonujemy prace związane z wymianą układów sterowania, wymianą wyposażenia mechanicznego, prace remontowe oraz konserwacyjne. Kompleksowo wykonujemy również prace związane z dostosowaniem maszyn do wymagań minimalnych – od audytu, po modernizacje.

Wykonując modernizacje maszyn zawsze korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki. Wykorzystujemy elementy jedynie od sprawdzonych dostawców. Nasze systemy sterowania cechuje stabilność pracy, szybkość działania oraz skalowalność. Dokonujemy modyfikacji maszyn idąc z duchem nowej transformacji cyfrowej (ang. „Digital Transformation”) – rozwiązania oparte na Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT – Industrial-Internet-of-Thinks) oraz Przemysłowym Internecie Usług (IIoS – Industrial-Internet-of-Services).

Oferujemy Państwu dostosowanie parku maszynowego do wymagań minimalnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Wykonujemy prace związane z dostosowaniem układów sterowania oraz dostosowaniem wyposażenia mechanicznego.

Na etapie eksploatacji, koncepcja zapewnienia bezpieczeństwa maszyn realizowana jest poprzez przestrzeganie wymagań minimalnych dotyczących użytkowania i obsługiwania maszyn wg wskazań producenta, podejmowania przez użytkowników dodatkowych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa adekwatnie do warunków pracy maszyn, utrzymania poziomu bezpieczeństwa wprowadzonych na stanowisko pracy maszyn poprzez zapewnienie ich kontroli przewidzianych w dyrektywach społecznych, udziału operatorów maszyn w działaniach dotyczących zmniejszania ryzyka zawodowego oraz przekazywania przez użytkowników producentom maszyn informacji o nieprawidłowościach ujawnionych w trakcie eksploatacji ich wyrobów.

Procedura doprowadzenia maszyny do zgodności z wymaganiami minimalnymi wiedzie od audytu bezpieczeństwa wykazującego stan zgodności na bazie oceny zgodności (ocena stanu aktualnego i diagnoza), poprzez analizę zagrożeń, propozycje i wybór rozwiązań technicznych i proceduralnych redukujących ryzyko wystąpienia zagrożeń, wdrożenie tych rozwiązań, po odbiór potwierdzony pełną dokumentacją potwierdzającą spełnienie wymagań.

Należy zwrócić uwagę, że Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE i doprowadzenie maszyny do zgodności z wymaganiami minimalnymi są poza systemem oceny zgodności związanym z wprowadzaniem do obrotu lub użytku tzw. nowych maszyn. Dlatego nie można w wyniku ingerencji na starych maszynach wystawiać ani „Deklaracji Zgodności WE” ani znakować znakiem „CE”. To jest zarezerwowane wyłącznie dla producentów maszyn lub ich upoważnionych przedstawicieli.

Powrót