Czym jest Transformacja Cyfrowa

Transformacja Cyfrowa jest faktem. Ona trwa. Czy każdy przedsiębiorca powinien zaangażować swoje zasoby, aby sprostać wymaganiom zmieniającej się gospodarki? Dowiedz się, czym jest Transformacja Cyfrowa.

  • Udostępnij:

Rewolucja cyfrowa

Gwałtownie następująca cyfryzacja całych społeczeństw zmienia metody produkcji oraz to, jak, kiedy oraz ile kupujemy. Pierwszy raz w dziejach ludzkości technologia, łącząc coraz liczniejsze gałęzie przemysłu ze społeczeństwem, pozwala wpływać na wielkość i jakość produkcji oraz na funkcjonalność wyrobów. Przemysł Przyszłości wprowadza wiodące rozwiązania informatyczne we wszystkich aspektach produkcji, umożliwiając tworzenie indywidualizowanych produktów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii ICT (ang. Information and Communications Technology) możliwe jest dokładniejsze dopasowanie produkcji do oczekiwań klienta przy zachowaniu niskich kosztów, wysokiej jakości oraz wydajności. Nowe modele biznesowe i technologie takie jak sztuczna inteligencja czy wytwarzanie przyrostowe przyspieszają procesy transformacji przemysłu, zmieniając obecne metody prowadzenia działalności gospodarczej i strukturę rynku. Przedsiębiorstwa, aby odpowiedzieć na te potrzeby są zmuszone przestawić się na produkcję o zwiększonej zmienności, wariantowości oraz wykonywanej w bardzo krótkich, często jednostkowych seriach.

Przemysł Przyszłości wykorzystuje technologie Internetu Rzeczy (ang. Intertet-of-Thinkgs, IoT), analizy dużych baz danych (ang. BigData), uczenia maszynowego (ang. Machine Learining), sztucznej inteligencji (ang. Articficial Inteligence, AI), rozwiązań chmurowych (ang. Cloud Computing) oraz automatyzacji i robotyzacji.

Nowoczesna organizacja

Od organizacji chcącej przejść transformacje w kierunku Przemysłu Przyszłości oczekuje się działania zgodnie z określonym łańcuchem wartości. Nowoczesna organizacja powinna być zarządzana w sposób świadomy, tak aby każde ogniwo struktury przedsiębiorstwa mogło generować odpowiednią wartość dodaną. Szczególną uwagę zwraca się na działanie gdzie Klient i jego potrzeby są w centrum uwagi.

Najważniejszym surowcem dla transformacji cyfrowej są dane. Efektywne ich wykorzystanie jest kluczowe dla biznesu przyszłości. Światowy przepływ danych rośnie z roku na rok w lawinowym tempie. Jednym z ważniejszych powodów tego wzrostu jest zwiększenie dostępu ludzi, maszyn i urządzeń do sieci Internet, zarówno pod względem liczby punktów dostępowych, jak i szerokości pasma transmisji. W roku 2015 ponad 20 miliardów maszyn i urządzeń było podłączonych do Internetu, a przewiduje się, że liczba ta powiększy się do pół biliona w roku 2030.

Znak czasu

W ostatnim czasie w gospodarce globalnej pojawiły się dodatkowe argumenty podejmowania działań w kierunku transformacji cyfrowej. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 udowodniła kruchość obecnego modelu gospodarki. Problemy związane z zerwaniem łańcuchów dostaw zmuszają uczestników rynków do szukania nowych rozwiązań zapewniających ciągłość operacyjną.

Równie ważnym aspektem, który należy brać pod uwagę przy wprowadzaniu planu transformacji cyfrowej jest aspekt ekologiczny. Zmniejszające się zasoby naturalne, przy zwiększonym zapotrzebowaniu na konsumpcje oraz coraz większe zanieczyszczenie środowiska są czynnikami zagrażającymi stabilności gospodarki światowej jako całości.

Konkurencyjność na rynku

Zatem Przemysł Przyszłości jest związany nie tylko w procesami wytwórczymi, lecz także odpowiada w szerszym zakresie na całe otoczenie rynkowe. Poszczególni uczestnicy rynku dostrzegają potrzeby zmian – od procesów produkcyjnych, aby odpowiedzieć na coraz wyższe wymagania klientów przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu tych procesów na środowisko, po konieczność rozwoju technologicznego mogącego sprostać tym wymaganiom. Wydaje się zatem, że w dłuższej perspektywie transformacja do Gospodarki Cyfrowej jest warunkiem koniecznym dla każdego przedsiębiorstwa do tego, aby pozostawać aktywnym uczestnikiem rynku.

Udostępnij:
card image
Zrównoważony rozwój
card image
Zorientowanie na człowieka
card image
Odporność

Cechy Przemysłu Przyszłości

CUBE SYSTEMS oferuje wsparcie w zakresie Transformacji Cyfrowej. Od skanu identyfikującego aktualny poziom zaawansowania cyfrowego przedsiębiorstwa, przez propozycję wdrożeń i opracowanie odpowiednich wskaźników, po wykonanie zaproponowanego wdrożenia oraz wsparcie w jego utrzymaniu. Chcesz wiedzieć więcej o naszych usługach w tej dziedzinie? Sprawdź TUTAJ.

Udostępnij:
  • #TransformacjaCyfrowa
  • #GospodarkaCyfrowa
  • #Przemysl40
  • #NowoczesnyPrzemysl
  • #PrzemyslPrzyszlosci
  • #InternetRzeczy

Masz komentarz do tego o czym piszemy? Chcesz o tym porozmawiać?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku