Wsparcie techniczne

Dla naszych partnerów oferujemy usługi wsparcia technicznego związanego z budową maszyn, ich użytkowaniem oraz utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w całym cyklu życia. Udzielamy konsultacji technicznych odnośnie możliwości realizacji projektów. Wykonujemy symulacje oraz analizy wykonalności projektów technicznych. Nadzorujemy realizację projektów zgodnie z koncepcją „Przemysłu 4.0”.
Wspieramy naszych partnerów w wykonaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej, pracach związanych z uruchomieniem i programowaniem, ocenami związanymi z bezpieczeństwem, a także dostosowaniem maszyn do odpowiednich wymagań.

Posiadamy wiele lat doświadczenia, wykonaliśmy niezliczone ilości projektów, jesteśmy ekspertami z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Zadzwoń, napisz lub spotkajmy się – praktyka nad teorią, i doświadczenie którym się dzielimy.

Konsultacje techniczne

Automatyzacja produkcji jest procesem bardzo złożonym. Ze względu na rozwój technologii, a także wymagań klientów końcowych, realizacja projektów inwestycyjnych w infrastrukturę maszynowa wymaga wykonania szczegółowej analizy projektowej. Nowoczesny „Przemysł 4.0” wymaga podejścia całkowitego do procesów produkcyjnych w celu bardziej optymalnej, efektywnej, oraz nastawionej na klienta produkcji.
Proponujemy doradztwo we wszystkich fazach realizacji inwestycji, od projektu po uruchomienie, oraz usługi długoterminowego wsparcia technicznego.

Czytaj więcej
Nadzór oraz odbiory techniczne

Jako zespół doświadczonych inżynierów, mamy świadomość zagrożeń związanych z uruchamianiem nowych maszyn, instalacji oraz procesów produkcyjnych. Zagrożeń związanych z niewłaściwym wykonaniem projektu, braku zastosowania odpowiednich wymagań bezpieczeństwa, błędnego montażu czy też niewłaściwie dobranych technologii do realizacji danego zadania. Pomagamy inwestorom w weryfikacji oraz nadzorze przy projektach uruchomienia procesów technologicznych.

Czytaj więcej
Bezpieczeństwo maszyn

Produkcja maszyn oraz urządzeń różnego typu i przeznaczenia jest niezbędnym elementem nowych inwestycji. Ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu. Maszyny, które są użytkowane wymagają ciągłej kontroli w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych. Ocena maszyn u producenta (nowe maszyny – wymagania zasadnicze) lub użytkownika (maszyny użytkowane – wymagania minimalne) pozwala na weryfikację czy dana maszyna spełnia wszelkie wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z odpowiednimi przepisami UE.

Czytaj więcej
Wsparcie projektantów

Bez względu na to, czy mowa o realizacji projektów do własnego zastosowania, czy przeznaczonych dla zewnętrznego użytkownika każdy musi spełnić odpowiednie wymagania. Oferujemy wsparcie na etapie projektowania. Zapewniamy kompleksową pomoc w rozwiązywaniu zarówno typowych, jak i mniej standardowych problemów projektowych.

Czytaj więcej
Wsparcie użytkowników

Oferujemy wsparcie techniczne przy wdrożeniach procesów technologicznych, przygotowaniu stanowisk pracy, spełnieniu wymagań formalnych dopuszczających park maszynowy do pracy. Wykonujemy modernizacje maszyn oraz instalacji przemysłowych, dostosowania do wymagań minimalnych oraz retrofit instalacji „brownfield” do najnowszych trendów technologicznych.

Czytaj więcej