Wsparcie na poziomie prowadzenia inwestycjiNadzór inwestorski

Zarówno producent maszyn jak i każdy użytkownik muszą spełnić szereg wymagań prawnych związanych z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy przy maszynach. Producenci maszyn mają obowiązek spełnienia w pełni obowiązujących przepisów dotyczących zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odnoszące się do projektowania i wykonywania maszyn. Natomiast użytkownicy maszyn mają obowiązek spełnienia przepisów dotyczących minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy. Zatem obie strony są zobligowane do zorganizowania swojej pracy według odpowiednich regulacji prawnych. Każda firma produkująca lub użytkująca maszyny powinna posiadać w swoich zasobach kompetentne osoby zajmujące się tematyką bezpieczeństwa maszyn. Taka osoba powinna sprawować kontrolę nad zgodnością realizacji maszyn z projektem oraz zamówieniem, przepisami prawnymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Do zadań takiej osoby powinno należeć także sprawdzanie jakości wykonywanych prac oraz opracowywanie odpowiednich Raportów Oceny Zgodności z wymaganiami prawnymi.

Audyty oraz raporty z inspekcji maszyn i stanowisk pracyOceny Zgodności maszyn

Produkcja maszyn oraz urządzeń różnego typu i przeznaczenia jest niezbędnym elementem nowych inwestycji, a ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu. Również maszyny, które są użytkowane wymagają ciągłej kontroli w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

Ocena maszyn u producenta (nowe maszyny – wymagania zasadnicze) lub użytkownika (maszyny użytkowane – wymagania minimalne) pozwala na weryfikację czy dana maszyna spełnia wszelkie wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z odpowiednimi przepisami UE.

Pomoc w spełnieniu wymagań zasadniczych dla projektantów maszyn i instalacji przemysłowychWsparcie projektantów

Bez dobrego projektu nie ma możliwości zbudowania maszyny czy instalacji procesu technologicznego, która spełni wymagania inwestora i obietnice producenta. Bez względu na to, czy mowa o realizacji projektów do własnego zastosowania, czy przeznaczonych dla zewnętrznego użytkownika każdy musi spełnić odpowiednie wymagania. Oferujemy pełne wsparcie na etapie projektowania.
Jako zaufany partner w budowaniu zrównoważonego rynku maszyn i instalacji przemysłowych, zapewniamy kompleksową pomoc w rozwiązywaniu zarówno typowych, jak i mniej standardowych problemów projektowych. Z myślą o potrzebach projektantów i inżynierów instalacji posiadamy zestaw narzędzi, bibliotek CAD, kalkulatorów i materiałów merytorycznych, dzięki którym dobór właściwego rozwiązania technicznego będzie nie tylko szybki, ale przede wszystkim trafiony.

Wdrożenia, serwisy, konserwacja, przeglądy, dostosowanieWsparcie użytkowników

Dla naszych klientów oferujemy pełne wsparcie techniczne przy wdrożeniach procesów technologicznych, przygotowaniu stanowisk pracy czy spełnieniu wymagań formalnych dopuszczających park maszynowy do pracy. Oferujemy modernizacje maszyn oraz instalacji przemysłowych, dostosowania do wymagań minimalnych oraz retrofit instalacji „brownfield” do najnowszych trendów technologicznych.
Oferujemy możliwość wykupienia realizacji umów serwisowych, rozliczanych jednostkowo od przepracowanych godzin lub w ramach ustalonego abonamentu.
Wykonujemy przeglądy okresowe maszyn i instalacji, a także wykonujemy prace związane z ciągłym utrzymaniem poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pobierz Rozporządzenie dot. wymagań minimalnych