Wdrożenia, serwisy, konserwacja, przeglądy, dostosowanieWsparcie użytkowników

Dla naszych klientów oferujemy pełne wsparcie techniczne przy wdrożeniach procesów technologicznych, przygotowaniu stanowisk pracy czy spełnieniu wymagań formalnych dopuszczających park maszynowy do pracy. Oferujemy modernizacje maszyn oraz instalacji przemysłowych, dostosowania do wymagań minimalnych oraz retrofit instalacji „brownfield” do najnowszych trendów technologicznych.
Oferujemy możliwość wykupienia realizacji umów serwisowych, rozliczanych jednostkowo od przepracowanych godzin lub w ramach ustalonego abonamentu.
Wykonujemy przeglądy okresowe maszyn i instalacji, a także wykonujemy prace związane z ciągłym utrzymaniem poziomu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pobierz Rozporządzenie dot. wymagań minimalnych

Powrót