Audyty oraz raporty z inspekcji maszyn i stanowisk pracyOceny Zgodności maszyn

Produkcja maszyn oraz urządzeń różnego typu i przeznaczenia jest niezbędnym elementem nowych inwestycji, a ich bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność ma kluczowe znaczenie w użytkowaniu. Również maszyny, które są użytkowane wymagają ciągłej kontroli w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych.

Ocena maszyn u producenta (nowe maszyny – wymagania zasadnicze) lub użytkownika (maszyny użytkowane – wymagania minimalne) pozwala na weryfikację czy dana maszyna spełnia wszelkie wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z odpowiednimi przepisami UE.

Powrót