Wsparcie realizacji oraz uruchomieniaNadzór oraz odbiory techniczne

Realizacja projektów technicznych wymaga ciągłego ich monitorowania. Najczęściej bierze w nich udział kilka zespołów projektowych, nie rzadko z różnych firm. Spotyka się również, że wykonawcy nie posiadają wystarczających kompetencji w kwestiach formalnych związanych z uruchamianiem nowych procesów produkcyjnych. Proponujemy usługi koordynacji, nadzoru oraz finalnych odbiorów technicznych, w tym ciągłą obecność inżyniera kontraktu.
Czuwamy nad zgodnym wykonywaniem projektów maszyn, wspieramy w realizacji wymagań stawianych przez przepisy odpowiednich aktów prawnych oraz weryfikujemy poprawność realizacji.
Nasi specjaliści stanową profesjonalny i doświadczony zespół.

Zapewniamy:

  • Dostępność specjalistów na terenie całego kraju
  • Znajomość przepisów prawnych, dyrektyw, norm oraz warunków technicznych
  • Bogate doświadczenie konstrukcyjne
  • Doświadczenie w zarządzaniu oraz uruchamianiu projektów związanych z automatyzacją produkcji

Powrót