"Przemysł 4.0" kompleksowoKonsultacje techniczne

Inwestycje związane z automatyzacją oraz robotyzacją produkcji, a w szczególności projekty realizowane zgodnie z ideą „Przemysłu 4.0” wymagają kompleksowego podejścia do projektu. Ze względu na złożoność tego typu projektów od strony technicznej, ale również formalnej – oferujemy wsparcie konsultacyjne.
Oferujemy wsparcie w każdy etapie realizacji projektów – od wykonania koncepcji, po końcowe odbiory inwestycji.
Posiadamy niezbędne narzędzia inżynierskie oraz kompetencje do wykonania szczegółowych studiów wykonalności projektów.

Zakres konsultacji:

  • Przygotowanie koncepcji projektu
  • Dobór środków technicznych
  • Studia wykonalności
  • Wykonanie symulacji technicznych
  • Wizualizacje procesów
  • Opracowanie budżetów inwestycyjnych
  • Kalkulacja ROI
  • Doradztwo we wszystkich fazach realizacji inwestycji, od projektu po uruchomienie, oraz usługi długoterminowego wsparcia technicznego

Powrót