Wizja maszynowa

Systemy wizji maszynowej są to układy do komputerowego analizowania oraz przetwarzania obrazów związanych z procesami produkcyjnymi. Systemy wizji maszynowej dzieli się na systemy wizyjne, oraz systemy pomiarowe wykorzystujące technologię przetwarzania obrazu.

Systemy wizyjne oraz systemy pomiarowe służą do inspekcji jakościowych oraz ilościowych produkowanych wyrobów. Dzięki nim możemy na bieżąco obserwować nasz proces oraz wprowadzać odpowiednie korekty. Dzięki takim rozwiązaniom ograniczamy ryzyka przepuszczenia wybrakowanego produktu oraz narażenia się na reklamacje przyszłych klientów.

Systemy te są wykorzystywane również jako oczy dla robotów. Dzięki czemu dodajemy do aplikacji robotycznych elastyczność w określaniu trajektorii dojścia do detalu poprzez określenie jego dokładnej pozycji.

Wizja maszynowa stanowi jedno z najtrudniejszych zagadnień w automatyce przemysłowej. Wykonalność aplikacji takich systemów zależy od bardzo wielu czynników. Zadzwoń, napisz lub spotkajmy się – porozmawiamy o możliwościach rozwiązania Twojego zagadnienia.

Systemy wizyjne

Systemy wizyjne służą do pomiarów braków produkcyjnych oraz parametrów jakościowych. Umożliwiają generowanie danych oraz przejrzystą prezentację rezultatów inspekcji. Dzięki systemom wizyjnym ogranicza się ilość wypuszczonych błędnych detali, dzięki czemu redukuje się ryzyko zgłoszenia reklamacji.
Zapewniamy doradztwo techniczne oraz wsparcie posprzedażowe. Nasze rozwiązania są wspierane przez najlepszych dostawców sprzętów, z którymi ściśle współpracujemy.

Czytaj więcej
Optyczne systemy pomiarowe

Optyczne systemy pomiarowe pomagają przy weryfikacji kluczowych wymiarów produktu. Rozwiązania te zastępują tradycyjne narzędzia pomiarowe jak suwmiarki, mikrometry, czy mikroskopy pomiarowe. Skraca się czas kontroli oraz gwarantują bezdotykowy pomiar bez ryzyka błędu operatora.
Nasi Inżynierowie dokonają optymalnego doboru elementów oraz czujników do systemów pomiarowych. Dobór sprzętu następuje pod kątem wymaganej przez proces dokładności, gabarytów detalu, możliwości montażu oraz integracji.

Czytaj więcej
Testy aplikacyjne

Posiadamy bogate doświadczenie w aplikacjach związanych z integracją systemów wykonujących automatyczne inspekcje wizyjne i pomiarowe. Ze względu na charakter automatycznej inspekcji produktów, przed realizacją projektu, naszym Klientom oferujemy wykonanie testów aplikacyjnych. Wynikiem testów jest raport ze szczegółowym opisem rozwiązania. Dobrze wykonane testy aplikacyjne są gwarancją działającej isnpekcji systemu wizyjnego lub pomiarowego.

Czytaj więcej