Zobaczyć i ocenićSystemy wizyjne

Stworzenie skutecznej aplikacji systemu wizyjnego, wykonującej automatyczną inspekcję produktów, to złożone zadanie. Mimo różnorodności dostępnych na rynku komponentów i rozwiązań, opracowanie takich aplikacji wymaga starannego doboru i parametryzacji wszystkich jej elementów sprzętowych oraz programowych.

Jednocześnie, z uwagi na rosnące wymagania konsumentów dotyczące jakości, coraz więcej produktów potrzebuje wykorzystania dedykowanych systemów inspekcyjnych. Dzięki zastosowaniu systemów wizyjnych do automatycznej inspekcji produktów, możliwa jest minimalizacja kosztów związanych z błędami produkcyjnymi - eliminuje się ryzyko błędu operatora oraz znacząco skraca się czas kontroli.

Przykładowe zagadnienia kontroli jakości, w których zastosowanie znajdują systemy wizyjne, to:

  • Wykrywanie wad, wtrąceń, rys, uszkodzeń oraz przepaleń na materiałach takich jak: tworzywo sztuczne, metal, szkło, folia;
  • Rozpoznawanie błędów w montażu, np. wykrycie braku elementów w wiązkach kablowych;
  • Detekcja nieprawidłowego nakładania materiału, np. przerw w ścieżce klejowej;
  • Inspekcja 360° obiektów cylindrycznych;
  • Weryfikacja poprawności druku i nakładania etykiet;
  • Detekcja i rozpoznawanie znaczników, znaków alfanumerycznych oraz kodów kreskowych;
  • Segmentacja, wykrywanie, klasyfikacja i zliczanie obiektów.

Systemy wizyjne umożliwiają generowanie danych oraz przejrzystą prezentację rezultatów inspekcji. Przykładem wyniku może być status inspekcji wyświetlany na kolumnie świetlnej, graficzne meta dane wyświetlane na monitorze, czy automatycznie uzyskane wymiary obiektów, które mogą być poddane dalszemu przetwarzaniu. Algorytmy weryfikują, czy produkt jest prawidłowo, bądź wadliwie wykonany, a generowane sygnały pochodzące z systemu automatycznej inspekcji, powodują wykonanie określonych zadań, takich jak odrzut, oznaczenie wadliwego produktu lub zatrzymanie maszyny. Dane wynikowe inspekcji mogą być zapisane lokalnie na dysku lub w bazie danych. Dzięki systemom wizyjnym ogranicza się ilość wypuszczonych błędnych detali, dzięki czemu redukuje się ryzyko zgłoszenia reklamacji.

Specjalizujemy się w stacjonarnych oraz niestacjonarnych systemach wizyjnych. Tworzymy aplikacje wykorzystujące obrazowanie hiperspektralne, w których detal poddawany kontroli oświetlany jest przez wiązkę światła z zakresu widzialnego, podczerwieni lub ultrafioletu. Do naszych aplikacji wykorzystujemy systemy w technologii 3D, systemy wyposażone w kamery liniowe oraz kamery strefowe o dużej rozdzielczości (do 21 Mpix). Tworzymy aplikacje oparte o zasadę szybkiego prototypowania algorytmów.

Na każdym etapie przygotowania aplikacji zapewniamy doradztwo techniczne oraz wsparcie posprzedażowe. Nasze rozwiązania są wspierane również przez dostawców sprzętów, z którymi ściśle współpracujemy.

Powrót