Weryfikacja dokładności produktowejOptyczne systemy pomiarowe

Optyczne systemy pomiarowe pomagają przy weryfikacji kluczowych wymiarów produktu z określoną przez Klienta dokładnością, zastępują tradycyjne urządzenia np. suwmiarki, mikrometry, czy mikroskopy pomiarowe, skracają czas kontroli oraz gwarantują bezdotykowy pomiar bez ryzyka błędu operatora. Inspekcje pomiarowe produktów mogą być wykonywane w technologii od jedno do trójwymiarowej za pomocą na przykład laserowych czujników przemieszczenia, szczelinowych czujników laserowych, profilometrów, czy optycznych sensorów pomiarowych.

Optyczne systemy pomiarowe można stosować podczas inspekcji:

  • Grubości, szerokości, wysokości;
  • Kształtu, odstępów, kąta nachylenia powierzchni i różnicy w poziomach;
  • Wewnętrznej oraz zewnętrznej średnicy obiektów cylindrycznych;
  • Przesunięć, odchyleń, wygięć w detalu, podwójnych warstw;
  • Skrzywień i nierówności powierzchni;
  • Wibracji materiału.

Pomiary mogą być wykonywane z rozdzielczością do 0,1 µm w danym zakresie pomiarowym oraz prędkością wynoszącą nawet do 62 kHz. Urządzenia zastosowane w systemie pomiarowym można łączyć w macierze, by umożliwić pomiar przedmiotów o większych gabarytach lub w celu umożliwienia pomiaru wielopunktowego. Urządzenia do pomiarów mogą być umieszczone na ruchomych elementach automatyki, w celu precyzyjnego skanowania powierzchni. Skanowane obiekty mogą być zarówno przeźroczyste, np. szkło, plastik, jak i nieprzeźroczyste, np. czarna guma.
Przy użyciu jednego systemu pomiarowego można mierzyć wiele kształtów za pomocą zestawów algorytmów wgranych na kontroler systemu pomiarowego lub programowalny sterownik logiczny. Systemy pomiarowe umożliwiają automatyczne gromadzenie danych i generowanie raportów kontrolnych.

Nasi Inżynierowie posiadają umiejętność optymalnego doboru elementów oraz czujników do systemów pomiarowych. Dobór sprzętu następuje pod kątem wymaganej przez Klienta dokładności, gabarytów detalu, możliwości montażu i integracji.

Powrót