Polityka Systemu Zarządzania Jakością firmy CUBE SYSTEMS

Niniejsza Polityka wynika ze strategii rozwoju firmy CUBE SYSTEMS Sp. z o.o., dążącej do tego, aby być preferowanym partnerem oraz wiodącym wykonawcą w zakresie realizacji projektów związanych z budową infrastruktury przemysłowej oraz rozwiązań technologicznych.

W realizacji powyższej strategii najważniejszymi długoterminowymi celami jest budowanie pozycji eksperta oraz zadowolenie i zaufanie naszych klientów.Pobierz naszą Politykę Jakości

CUBE SYSTEMS Sp. z o.o. zamierza konsekwentnie realizować strategię rozwoju poprzez:

  • Świadome i szybkie podnoszenie kompetencji w zakresie stosowanych przez firmę technologii;
  • Dążenie do kreowania inteligentnych, przemyślanych i konkurencyjnych ofert;
  • Ukierunkowanie na bardzo świadomą obecność na rynku automatyki przemysłowej;
  • Zaangażowanie w budowanie dobrych relacji z klientami;
  • Rozwój strategii promowania i upowszechniania stosowania innowacyjnych technologii poprawiających efektywność procesów technologicznych;
  • Przestrzeganie przepisów pranych związanych z jakością świadczonych usług;
  • Ciągłe udoskonalanie Systemu Zarządzania Jakością.

Od naszych pracowników oczekujemy, aby brali aktywny udział w kulturze doskonalenia, aby ich doświadczenia oraz kreatywność były rozpowszechnione i stosowane w ramach ciągłego rozwoju firmy.