Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu firmy CUBE SYSTEMS

Zgodnie z misją naszej firmy, wprowadziliśmy politykę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - ang. Corporate Social Responsibility). W naszej działalności, prócz względów ekonomicznych i jakościowych realizacji projektów, ważne są także aspekty społeczne, etyczne oraz ekologiczne. Uważamy, że odpowiedzialny biznes to tworzenie przejrzystych relacji z pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami, społecznością lokalną, mediami oraz administracją.Pobierz nasz kodeks CSR

W naszej polityce społecznej odpowiedzialności biznesu stawiamy przede wszystkim na:

  • stosowanie przejrzystych praktyk biznesowych, opartych na szacunku dla społeczności, środowiska oraz pracowników;
  • poczucie odpowiedzialności za pracownika, konsumenta, inwestora, społeczeństwo oraz środowisko;
  • dbałość o środowisko naturalne i społeczne;
  • kierowanie się polityką równych szans wobec kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Społeczność w firmie budujemy na zasadach partnerskich. Stawiamy na rozwój osobisty pracowników, oraz ich satysfakcję.
Na każdym etapie staramy się budować zaufanie do naszej firmy. Zawsze staramy się aby nasze rozwiązania wyróżniała jakość. Każdego klienta traktujemy z szacunkiem oraz staramy się pomóc w rozwiązaniu problemu optymalnie, zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i jego efektywności.
Udzielamy się także w życiu społeczności lokalnej oraz podejmujemy długofalowe inwestycje społeczne poprzez dotacje wydarzeń kulturalnych oraz sportowych.
Uważamy, że wysokie standardy odpowiedzialności społecznej mogą wywierać pozytywny wpływ na relacje biznesowe. Stawiamy na odpowiedzialność w życiu gospodarczym, uczciwą konkurencję, dbałość o środowisko naturalne, tolerancję i poszanowanie praw człowieka.
Naszą politykę dotyczącą społecznej odpowiedzialności w biznesie opieramy na wytycznych międzynarodowej normy ISO 26000.