FMSSystemy zarządzania infrastrukturą

System zarządzania infrastrukturą (ang. Facility Management Systems, FMS) to zintegrowane systemy sterowania wyposażeniem budynków. Automatyka budynku oparta na tego typu systemie daje możliwość monitorowania i zarządzania wszystkimi urządzeniami i systemami znajdującymi się zarówno w budynku, jak i jego otoczeniu. Budynki wyposażone w systemy FM gromadzą informacje płynące z wszystkich systemów w jednym miejscu, jednocześnie pozwalając reagować w czasie rzeczywistym na zachodzące zmiany. Na bieżąco analizuje czynniki zewnętrzne oraz wewnętrzne, aby osiągnąć optymalne warunki (zużycie energii oraz mediów) oraz poprawić funkcjonalność, bezpieczeństwo, a także komfort. Systemy sterowania budynkami spełniają funkcje: integracji, monitorowania, kontroli oraz optymalizacji pracy instalacji i urządzeń technicznych w nowoczesnych budynkach.

Oferujemy systemy automatyki budynkowej do zastosowań przemysłowych. Facility Management Systems cechuje się nastawieniem na optymalizację procesów produkcyjnych umożliwiając zmniejszenie kosztów obsługi infrastruktury przemysłowej. Dzięki systemom FMS można zrealizować poniższe funkcje:

  • Inteligentne sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w oparciu o indywidualne ustawienia, pomiary natężenia światła, czujniki czasowe, czujniki ruchu.
  • Sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń w oparciu o dokładne pomiary temperatury wilgotności oraz integracje układu ogrzewania, wentylacji oraz klimatyzacji. Co pozwala na unikniecie sytuacji, w których urządzenia grzewcze i chłodzące działają równocześnie.
  • Sterowanie wentylacją, klimatyzacją, roletami np. sterowanie oparciu o informacje przesyłane z stacji pogodowej, czujniki czasowe itp.
  • Systemy alarmowe i monitoringu.
  • Systemy awaryjnego zasilania.
  • System bezpieczeństwa np. w przypadku zagrożenia pożarowego włączane są zraszacze, odcinany jest dopływ tlenu z pomieszczenia, otwierane są wszystkie zamki, umożliwiając ewakuację itp.

IIoTPrzemysłowy Internet Rzeczy

Jednoczy ludzi, procesy, dane oraz przedmioty w sieć połączeń ważniejszych i cenniejszych niż kiedykolwiek wcześniej – Internet rzeczy (ang. Internet-of-Things, IoT). W ramach tych zależności informacje – dane – przekładają się na działania, które tworzą nowe możliwości, bogatsze doświadczenia oraz niespotykane wcześniej perspektywy ekonomiczne dla ludzi oraz przedsiębiorstw. W przemyśle funkcjonuje termin Industrial-Internet-of-Things, IIoT, który umożliwia komunikację wzajemną między maszynami oraz systemami zarządzającymi produkcją.

Oferujemy realizację aplikacji opartych o ideę IIoT. Nasze maszyny są przygotowane do podłączenia do systemów decyzyjnych. Umożliwiamy komunikację oraz realizację złożonych procesów sterowania połączonych ze sobą systemów i technologii przemysłowych. Zwracamy również szczególną uwagę na bezpieczeństwo danych procesowych projektując rozwiązania tak, aby skutecznie zabezpieczyć sieć klienta przed złośliwymi atakami. Realizujemy aplikację zarówno na obiektach „greenfields” (nowo powstające) jak i „brownfields” (obiekty już funkcjonujące). Do naszych aplikacji wykorzystujemy urządzenia uznanych i sprawdzonych dostawców.

Systemy Realizacji ProdukcjiMES

Systemy klasy MES są to kompletne systemy zarządzania przebiegiem realizacji produkcji. Umożliwiają efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym wprost ze stanowisk produkcyjnych (maszyn, linii produkcyjnych) i ich transfer na obszar biznesowy. Informacje o realizacji produkcji mogą być pobierane bezpośrednio z maszyn lub bezpośrednio przy udziale pracowników produkcyjnych. Dzięki tej funkcjonalności otrzymujemy natychmiastową informację zwrotną o stopniu wykonania produkcji, a tym samym kontrolujemy proces w czasie rzeczywistym i bezzwłocznie reagujemy na nieprawidłowości pojawiające się w czasie produkcji. Pozyskane dane pozwalają na analizę kluczowych wskaźników wydajności procesów i uzyskanie prawdziwego obrazu wykorzystania zdolności produkcyjnych firmy. Systemy MES uzupełniają systemy zarządzania procesem produkcyjnym dostarczając dane między innymi o wąskich gardłach w procesie produkcyjnym, kosztach eksploatacji maszyn oraz ich awaryjności. Dostarczane dane pozwalają na wdrożenie optymalnych algorytmów napraw parku maszynowego zwiększając efektywność oraz obniżając koszty remontów.

Optymalizacja produkcjiEfektywność energetyczna

W celu optymalizacji wykorzystania mediów do produkcji oraz minimalizacji produkcji odpadów oferujemy kompleksowe rozwiązania z dziedziny systemów monitorowania mediów. Dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności eksploatacyjnych w obszarze produkcji.

Wraz ze wzrostem liczby i stopnia wykorzystania urządzeń rośnie zapotrzebowanie na energię. Optymalizacja systemów energetycznych obejmuje zwiększenie udziału źródeł odnawialnych, magazynowanie nadwyżek produkcyjnych oraz efektywniejszy transport. Rozwiązaniem mogą być innowacyjne systemy energetyczne lub elektroenergetyczne zwane z angielskiego smart grid lub smart energy. Systemy te, dzięki dodaniu warstwy komunikacji między uczestnikami rynku energii, mają na celu zapewnić efektywne wykorzystanie energii poprzez kierowanie jej tam, gdzie jest w danej chwili potrzebna. Te systemy charakteryzują się pełną automatyzacją opartą na zaawansowanych czujnikach i sieciach teleinformatycznych.
Oferujemy naszym klientom wykonanie odpowiednich instalacji umożliwiających zapewnienie jak największej optymalizacji zużycia energii w procesach przemysłowych. Realizujemy zadania związane z monitoringiem efektywności zużycia energii oraz jej poprawianiem.