Dziś obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Niezależnie od sytuacji rynkowej oraz czynników zewnętrznych dbaj o przestrzeganie obowiązków dotyczących BHP. Pamiętaj o standardach pracy. Pamiętaj o wymaganiach dotyczących stanowisk, narzędzi oraz sprzętu roboczego przekazywanych pracownikom. Kontroluj sprzęt, wprowadź plany dostosowawcze, poprawiaj sytuacje. To się naprawdę opłaca :-).

Więcej informacji oraz zakres wsparcia jakiego możesz od nasz oczekiwać znajdziesz na naszej stronie związanej z tematyką bezpieczeństwa maszyn: CUBESafety.

Powrót