Mając na uwadze spowolnienie w obszarach produkcyjnych, chcemy zachęcić do podjęcia rozmów dotyczących automatyzacji oraz robotyzacji Państwa zakładów. Dla zainteresowanych wychodzimy z propozycją konsultacji technicznych dotyczących możliwości wdrożeń oraz opracowania koncepcji projektów inwestycyjnych.
Zapraszamy do kontaktu. Bądźmy przygotowani do podjęcia szybkich działań, gdy tylko gospodarka znów ruszy.

Zachęcamy do przedstawienia Państwa problemów technicznych. Wspólnie spróbujemy opracować najbardziej optymalne rozwiązanie.

Zakres konsultacji:

  • Darmowe konsultacje dotyczące możliwości wdrożenia procesów
  • Przygotowanie ofert budżetowych
  • Studia wykonalności
  • Symulacje

Kontakt

Powrót