Poszukiwanie optymalnych rozwiązań problemów technologicznychPrace koncepcyjne

Oferujemy wykonawstwo prac koncepcyjnych dla realizacji procesów technologicznych, budowy maszyn, budowy stanowisk oraz rozwiązań technicznych związanych z realizacją procesów produkcyjnych. Dostarczamy gotowe projekty do realizacji złożonych rozwiązań technologicznych.
Analizujemy zgłoszone problemy, zapotrzebowanie oraz kryteria, jakie muszą być spełnione, aby rozwiązania technologiczne spełniały wszelkie wymagania techniczne.
Jesteśmy aktywnym obserwatorem rynkowych trendów, nastawionych na rozwiązania innowacyjne. Sprawdzamy możliwości ich wdrożenia oraz zastosowania w konkretnych warunkach przedsiębiorstwa

Wykonawstwo produktów prototypowychPrace badawcze

Istotą każdego projektu technicznego jest potrzeba uzyskania pewnego i efektywnego narzędzia funkcjonalnego. Poprzez odpowiednie i sprawdzone wzorce projektowe oferujemy prowadzenie projektów technicznych, ich wykonawstwo oraz rozwój istniejących narzędzi. Proponujemy pewne i bezpieczne rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej, budowy wyspecjalizowanych urządzeń elektronicznych, a także tworzenie sprawnych narzędzi informatycznych. W celu usprawnienia funkcjonowania złożonej aplikacji technologicznej, dokonamy integracji systemów w celu uzyskania jak najlepszej efektywności tej instalacji oraz narzędzia monitoringu procesu.

Przegląd stanu technikiDobór rozwiązań

W związku z naszymi doświadczeniami oraz wypracowanymi metodami realizacji projektów, oferujemy dokonywanie czynności polegających na gromadzeniu informacji o dostępnych na rynku narzędziach, aktualnym stanie techniki oraz możliwościach i tendencjach rozwojowych. Pozyskanie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów dla planowanego produktu, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji oraz sprzedaży w zależności od pożądanego celu badań. Określenie horyzontu czasowego życia produktu, metodyki wprowadzania na rynek oraz badania ilościowe i jakościowe. Kalkulacja kosztów projektów w oparciu o wskaźniki projektowe.

Weryfikacje założeń oraz projektówSymulacje

Symulacja jest obecnie jednym z najważniejszych narzędzi planowania produkcji w przedsiębiorstwach wytwórczych. Narzędzia te pozwalają na elastyczne dostosowywanie się do potrzeb rynku, odpowiednie dopasowanie parku maszynowego oraz ciągłe obniżanie kosztów produkcji.
Budujemy modele procesów, które można poddać symulacji komputerowej, a następnie obserwujemy wpływ różnych parametrów na zachowanie tego modelu. Dzięki symulacjom możliwe jest badanie różnych operacji wytwórczych już podczas projektowania. Modele zawierają zazwyczaj najważniejsze części procesów, które mają podlegać analizie. Za pomocą modelów badamy wiele różnych wariantów przebiegu procesu wytwórczego. W trakcie symulacji wprowadzamy również zakłócenia oraz obserwujemy ich wpływ.
W naszych realizacjach stosujemy wiele sprawdzonych systemów do modelowania i symulacji procesów ciągłych i dyskretnych. Realizujemy projekty symulacyjne, mające na celu optymalizację istniejącego systemu produkcyjnego lub optymalne zaplanowanie nowego.