Transport maszyn

Oferujemy wsparcie przy relokacji maszyn. Dokonujemy prac rozbiórkowych instalacji technologicznych, demontaż maszyn, zabezpieczenie do transportu, transport oraz ponowną instalacje i uruchomienie w miejscu przeznaczenia. Organizujemy cały transport. Współpracujemy z międzynarodowymi przewoźnikami. Posiadamy doświadczenie w relokacjach maszyn z krajów Unii Europejskiej oraz z krajów trzecich. Świadczone usługi realizujemy zgodnie z ustaleniami opracowanego wspólnie z klientem harmonogramu. Pozwala to każdej ze stron w łatwy sposób nadzorować przebieg prac. Wraz z relokacją oferujemy remonty maszyn oraz ich dostosowanie do spełnienia krajowych wymagań prawnych związanych z bezpieczną obsługa.