Od koncepcji po realizacjęBudowa maszyn i stanowisk

Budując nasze maszyny i stanowiska produkcyjne zawsze korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki. Stawiamy na niezawodność naszych produktów, wykorzystując do ich budowy elementy jedynie od sprawdzonych dostawców. Wykorzystywane systemy sterowania cechuje stabilność pracy, szybkość działania oraz skalowalność.

Wprowadzamy do naszych rozwiązań idee związane z pojęciem „Smart Factory” – rozwiązania oparte na Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT – Industrial-Internet-of-Things) oraz Przemysłowym Internecie Usług (IIoS – Industrial-Internet-of-Services). Wszystko to zgodnie z koncepcją "Przemysłu 4.0" .

Realizujemy projekty indywidualizowane – od koncepcji po wykonawstwo, jak i zgodnie z projektami zamówieniowymi klienta.

Projektując maszyny i stanowiska pracy zwracamy szczególną uwagę na spełnienie wszystkich restrykcyjnych wymagań prawnych oraz aktualnych norm technicznych związanych z ich budową. Nasze rozwiązania spełniają wymagania wszystkich Dyrektyw mających zastosowanie. Wykonujemy pełną dokumentację techniczną i przechowujemy ją zgodnie z wymaganiami prawnymi. Nasze maszyny zostają oznakowane znakiem „CE” oraz wystawiamy dla nich „Deklaracje Zgodności WE”. Każda maszyna przechodzi wewnętrzy proces „Oceny Zgodności”.

Powrót