Od koncepcji po realizacjęBudowa maszyn i stanowisk

Budując nasze maszyny i stanowiska produkcyjne zawsze korzystamy z najnowszych osiągnięć techniki. Stawiamy na niezawodność naszych produktów, wykorzystując do ich budowy elementy jedynie od sprawdzonych dostawców. Wykorzystywane systemy sterowania cechuje stabilność pracy, szybkość działania oraz skalowalność.

Wprowadzamy do naszych rozwiązań idee związane z pojęciem „Smart Factory” – rozwiązania oparte na Przemysłowym Internecie Rzeczy (IIoT – Industrial-Internet-of-Things) oraz Przemysłowym Internecie Usług (IIoS – Industrial-Internet-of-Services).
Nasze rozwiązania realizują zadania zmieniającego się przemysłu, idąc z duchem nowej transformacji cyfrowej (ang. „Digital Transformation”).

Realizujemy projekty na zamówienie klienta. Zarówno maszyny indywidualizowane – od koncepcji po wykonawstwo, jak i zgodnie z projektami zamówieniowymi klienta.
Jeżeli potrzebują Państwo maszyny do procesu technologicznego, ale nie wiedzą Państwo jak to dokładnie wykonać – nie szkodzi. Wykonamy analizę problemu, opracujemy koncepcję nad którą będziemy pracować razem z Państwem, a następnie wykonamy maszynę spełniającą wszystkie postawione założenia.

Projektując maszyny i stanowiska pracy zwracamy szczególną uwagę na spełnienie wszystkich restrykcyjnych wymagań prawnych oraz aktualnych norm technicznych związanych z ich budową. Nasze rozwiązania spełniają wymagania wszystkich Dyrektyw tzw. Nowego Podejścia mających zastosowanie do danego produktu. Wykonujemy pełną dokumentację techniczną naszych produktów i przechowujemy ją zgodnie z wymaganiami prawnymi. Nasze produkty zostają oznakowane znakiem „CE” oraz wystawiamy dla nich „Deklaracje Zgodności WE”. Każdy produkt przechodzi wewnętrzy proces „Oceny Zgodności”. Nasze projekty realizujemy zgodnie z procedurą „Pełnego zapewnienia jakości”.

Tam, gdzie to wymagane stosujemy się do dyrektyw jak niżej:

  • 2006/42/WE – Dyrektywa Maszynowa (MAD)
  • 2014/30/UE – Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
  • 2014/35/UE – Dyrektywa Niskonapięciowa (LVD)
  • 2014/68/UE – Dyrektywa ciśnieniowa (PED)
  • 2014/34/UE – Dyrektywa ATEX 114
  • 2000/14/WE – Dyrektywa hałasowa (NOISE)