Zobaczyć i ocenićSystemy wizyjne

Stworzenie skutecznego systemu kontrolnego, wykonującego automatyczną inspekcję produktów, to złożone zadanie. Mimo różnorodności dostępnych na rynku komponentów i rozwiązań, opracowanie takich systemów wymaga starannego doboru i parametryzacji wszystkich jego elementów sprzętowych oraz programowalnych.

Jednocześnie, z uwagi na rosnące wymagania konsumentów dotyczące jakości, coraz więcej produktów potrzebuje wykorzystania dedykowanych systemów inspekcyjnych. Dzięki zastosowaniu automatycznej inspekcji produktów, możliwa jest minimalizacja kosztów związanych z błędami produkcyjnymi - eliminuje się ryzyko błędu operatora oraz znacząco skraca się czas kontroli.

Przykładowe zagadnienia kontroli jakości, w których zastosowanie znajdują systemy wizyjne, to:

 • Wykrywanie wad, wtrąceń, rys, uszkodzeń oraz przepaleń na materiałach takich jak: tworzywo sztuczne, metal, szkło, folia;
 • Rozpoznawanie błędów w montażu, np. wykrycie braku elementów w wiązkach kablowych;
 • Detekcja nieprawidłowego nakładania materiału, np. przerw w ścieżce klejowej;
 • Inspekcja 360° obiektów cylindrycznych;
 • Weryfikacja poprawności druku i nakładania etykiet;
 • Detekcja i rozpoznawanie znaczników, znaków alfanumerycznych oraz kodów kreskowych;
 • Segmentacja, wykrywanie, klasyfikacja i zliczanie obiektów.

Dzięki wykorzystaniu systemów automatycznej inspekcji produktów, możliwa jest generacja danych służących do prostej prezentacji rezultatów inspekcji. Przykładem wyniku może być status inspekcji wyświetlany na kolumnie świetlnej, graficzne meta dane wyświetlane na monitorze, czy automatycznie uzyskane wymiary obiektów, które mogą być poddane dalszemu przetwarzaniu. Algorytmy weryfikują, czy produkt jest prawidłowo, bądź wadliwie wykonany, a generowane sygnały pochodzące z systemu automatycznej inspekcji, powodują wykonanie określonych zadań, takich jak odrzut, oznaczenie wadliwego produktu lub zatrzymanie maszyny. Dane wynikowe inspekcji mogą być zapisane lokalnie na dysku lub w bazie danych.

Specjalizujemy się w stacjonarnych oraz niestacjonarnych systemach automatycznej inspekcji wizyjnej. Tworzymy aplikacje wykorzystujące obrazowanie hiperspektralne, w których detal poddawany kontroli oświetlany jest przez wiązkę światła z zakresu widzialnego, podczerwieni lub ultrafioletu. Do naszych aplikacji wykorzystujemy systemy w technologii 3D, systemy wyposażone w kamery liniowe oraz kamery strefowe o dużej rozdzielczości (do 21 Mpix). Tworzymy aplikacje oparte o zasadę szybkiego prototypowania algorytmów.

Na każdym etapie przygotowania aplikacji zapewniamy doradztwo techniczne oraz wsparcie posprzedażowe. Nasze rozwiązania są wspierane również przez dostawców sprzętów, z którymi ściśle współpracujemy.

Weryfikacja dokładności produktowejSystemy pomiarowe

Systemy pomiarowe pomagają przy weryfikacji kluczowych wymiarów produktu z określoną przez Klienta dokładnością, zastępują tradycyjne urządzenia np. suwmiarki, mikrometry, czy mikroskopy pomiarowe, skracają czas kontroli oraz gwarantują bezdotykowy pomiar bez ryzyka błędu operatora. Inspekcje pomiarowe produktów mogą być wykonywane w technologii od jedno do trójwymiarowej za pomocą na przykład laserowych czujników przemieszczenia, szczelinowych czujników laserowych, profilometrów, czy optycznych sensorów pomiarowych.

Systemy pomiarowe można stosować podczas inspekcji:

 • Grubości, szerokości, wysokości;
 • Kształtu, odstępów, kąta nachylenia powierzchni i różnicy w poziomach;
 • Wewnętrznej oraz zewnętrznej średnicy obiektów cylindrycznych;
 • Przesunięć, odchyleń, wygięć w detalu, podwójnych warstw;
 • Skrzywień i nierówności powierzchni;
 • Wibracji materiału.

Pomiary mogą być wykonywane z rozdzielczością do 0,1 µm w danym zakresie pomiarowym oraz prędkością wynoszącą nawet do 62 kHz. Urządzenia zastosowane w systemie pomiarowym można łączyć w macierze, by umożliwić pomiar przedmiotów o większych gabarytach lub w celu umożliwienia pomiaru wielopunktowego. Urządzenia do pomiarów mogą być umieszczone na ruchomych elementach automatyki, w celu precyzyjnego skanowania powierzchni. Skanowane obiekty mogą być zarówno przeźroczyste, np. szkło, plastik, jak i nieprzeźroczyste, np. czarna guma.
Przy użyciu jednego systemu pomiarowego można mierzyć wiele kształtów za pomocą zestawów algorytmów wgranych na kontroler systemu pomiarowego lub programowalny sterownik logiczny. Systemy pomiarowe umożliwiają automatyczne gromadzenie danych i generowanie raportów kontrolnych.

Nasi Inżynierowie posiadają umiejętność optymalnego doboru elementów oraz czujników do systemów pomiarowych. Dobór sprzętu następuje pod kątem wymaganej przez Klienta dokładności, gabarytów detalu, możliwości montażu i integracji.

Weryfikacja wykonalnościTesty aplikacyjne

Nasi inżynierowie mają bogate doświadczenie w aplikacjach związanych z integracją systemów wykonujących automatyczne inspekcje wizyjne i pomiarowe. Wykonywaliśmy aplikacje zarówno w technologii 1D, 2D, jak i 3D. Posiadamy doświadczenie w wielu branżach. Do naszych aplikacji wykorzystujemy sprzęt jedynie uznanych marek, gwarantując tym samym jakość oraz trwałość aplikacji.

Ze względu na charakter automatycznej inspekcji produktów, przed realizacją nietypowych rozwiązań pod kątem programowym i sprzętowym, naszym Klientom oferujemy wykonanie testów aplikacyjnych. Wynikiem wspomnianych testów jest weryfikacja wykonalności aplikacji. Podczas testów dobieramy elementy systemu wizyjnego i jego peryferia mając na uwadze wymagania Klienta, jakość, możliwości oraz koszty.

Wynikiem testów jest raport ze szczegółowym opisem rozwiązania.